ArcGIS REST Services Directory
JSON | SOAP | WMS | WFS

ARCHIVE/satelitkarte (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com Map   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS.com Map

Service Description: Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: ūdensteces, satiksmes ceļi, zemes lietojums (ezeri, upes mērogā, apbūve, veģetācija u.c.), punktveida objekti (viensētas, baznīcas, torņveida būves u.c.), reljefs, administratīvās robežas, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi Izejmateriāli sākotnējai kartes sastādīšanai -1993.gada SPOT vidējas izšķirtspējas (10 m) satelītattēli, atjaunošanai -1994.-1999. gada aerofotografēšanas materiāli Izgatavošanas periods -1994.-1998. gads, atjaunota 2001.-2002.gadā Turpmāka kartes atjaunošana netiek plānota, jo tiek ražots un regulāri atjaunots precīzāks kartogrāfiskais materiāls – topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Spatial Reference: 3059  (3059)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates