ArcGIS REST Services Directory
JSON

ItemInfo

Item Information

summary: Satelītkarte
tags: ["Sattelite map"]
snippet: Satelītkarte
type: Map Service
url:
accessInformation: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
guid: 83D26A61-090B-4888-9B59-9D6FB3E17500
title: merge_sat
catalogPath:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
extent: [[20,55],[28,58]]
description: Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: ūdensteces, satiksmes ceļi, zemes lietojums (ezeri, upes mērogā, apbūve, veģetācija u.c.), punktveida objekti (viensētas, baznīcas, torņveida būves u.c.), reljefs, administratīvās robežas, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi Izejmateriāli sākotnējai kartes sastādīšanai -1993.gada SPOT vidējas izšķirtspējas (10 m) satelītattēli, atjaunošanai -1994.-1999. gada aerofotografēšanas materiāli Izgatavošanas periods -1994.-1998. gads, atjaunota 2001.-2002.gadā Turpmāka kartes atjaunošana netiek plānota, jo tiek ražots un regulāri atjaunots precīzāks kartogrāfiskais materiāls – topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
name: satelitkarte
licenseInfo: free
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
spatialReference: LKS_1992_Latvia_TM
culture: lv-LV