ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (ARCHIVE/satelitkarte)

hp (32)
610110
610120
pntobj (33)
Pašvaldības
Baznīcas
Kapsēta
Kapsētas ar apmežojumu
Pilskalni
Dzelzceļa stacijas
Dzelzceļa pieturas punkti
Bākas
Jūras ostas
Upes ostas
Lidostas
Lidlauki
Torņi
Viensētas
transnw (34)
Elektrolīnijas
Gāzes vadi
Naftas vadi
rail (35)
Normāla platuma dzelzceļš
Elektrificēts dzelzceļš
Šaursliežu dzelzceļš
infra (36)
3011000
3021000
3024000
3027000
3027100
river (37)
Upes > 10m
Šaurās upes un kanāli
Strauti un grāvji
elev (38)
Horizontāle 10m
Horizontāle 50m
Izobāta 2m
Izobāta 5m
Izobāta 10m
Izobāta 20m
Izobāta 50m
adm (39)
Valsts robeža
Rajonu robežas
Citu valstu robežas
Pagastu un pilsētu robežas
Rīgas priekšpilsētu robeža
Nacionālā parka robeža
landus (40)
Kapi bez apmežojuma
Kapi ar apmežojumu
Caurejams purvs ar mežu
Caurejams purvs bez meža
Necaurejams purvs ar mežu
Necaurejams purvs bez meža
Jūra
Ezeri
Lielās upes
Mežs
Zemes virsma
Dārzi
Karjeri
Kūdras ieguve
Pilsētu saimn. apbūve
Lauku saimn. apbūve
Neapbūvētie industriālie areāli
Vasarnīcu un mazdārziņu kol.
Pilsētu un ciemu apbūve