ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (geodezijaW)

Globālās pozicionēšanas tīkla 0. klase (0)
Globālās pozicionēšanas tīkla 1. klase (1)
Globālās pozicionēšanas tīkla 2. klase (2)
Nivelēšanas tīkla 1.klase (3)
Gravimetriskā tīkla 1. klase (4)
Gravimetriskā tīkla 2. klase (5)
Ģeomagnētiskā tīkla 1. klase (6)
LatPOS tīkls (7)